Doneren

Andere kinderen in het gezin

Meestal hebben eventuele andere kinderen in het gezin uitgekeken naar de komst van een broertje of zusje. Kinderen merken dat hun ouders verdriet hebben, het is belangrijk om ze eerlijk te vertellen over de dood van de baby en ze zo veel mogelijk te betrekken bij het afscheid nemen. Ook wanneer het kindje ernstig ziek is of was is het belangrijk om dit eerlijk aan een broertje of zusje uit te leggen. Laat weten dat het kindje niet zomaar een griepje had maar bv. geen kans had om net zoals zij zelf te kunnen bewegen, eten, drinken of slapen. Laat kinderen hun broertje of zusje zien en evt. ook vasthouden, dat maakt het makkelijker om te begrijpen. Ook wanneer kinderen vragen stellen is het belangrijk zo eerlijk mogelijk te antwoorden, ook bij vragen waarop je het antwoord niet weet kun je dit eerlijk zeggen. Voorkom verwarring en onduidelijkheid door bv. te zeggen dat het kindje slaapt. De onduidelijkheid kan ervoor zorgen dat kinderen angstig worden voor bv. naar bed gaan. Ook is het raadzaam om andere kinderen uit het gezin bij het afscheid aanwezig te laten zijn, zodat ze dit bewust meemaken en als een werkelijkheid beleven. 


Andere kinderen in huis kunnen voor afleiding zorgen, maar het kan ook lastig zijn om hen de aandacht te geven die je wilt. Probeer uit te leggen aan je kind dat je soms verdrietig of snel geïrriteerd bent.

Ieder kind gaat anders om met het verlies van een broertje of zusje. Ook is er verschil in rouwverwerking, afhankelijk van de leeftijd. Heel jonge kinderen hebben vooral moeite met de verandering in het gezin. De onrust en het verdriet van de ouders brengt hen meer van slag dan de dood van een broertje of zusje dat ze nooit echt goed hebben leren kennen. Kinderen leren hoe ze met het verlies moeten omgaan door hun ouders te observeren. Wees dus niet bang om je emoties te laten zien, dan weet je kind ook dat die er mogen zijn. Wanneer kinderen zich schuldig voelen over de dood van hun broertje of zusje is het belangrijk om hier over te praten en het niet weg te wuiven.


Geef kinderen de mogelijkheid om het kindje te bekijken of na het afscheid bv. het graf te bezoeken. Het is belangrijk om kinderen daarin nooit te dwingen; ze geven zelf vaak aan waar ze behoefte aan hebben.

Ook voor kindjes die na het overleden broertje of zusje worden geboren is het belangrijk om ze bij het herdenken te betrekken. Ze weten dan waarom mamma of pappa soms verdrietig zijn.Op onze website is nog meer informatie te vinden, kijk bij:

Instagram