Rouwverwerking, informatief en hulporganisaties

 


www.oudersoverledenkind.nl


"OOK is een zelfhulporganisatie, opgericht in 1981, met zo’n 1500 leden verspreid over heel Nederland. Allemaal ouders van een overleden kind. Wij helpen onszelf en elkaar bij dit immense verdriet.

Herkenning, troost en perspectief vormen het uitgangspunt. Je kunt terecht met je verhaal, keer op keer. Er is 1-op-1 contact mogelijk, maar we bieden ook gespreksgroepen, inloopmiddagen, lezingen, workshops en een landelijke dag. Altijd informeel en veilig. Wanneer jij er behoefte aan hebt."


https://ikmisje.eo.nl


"Hier kun je stilstaan bij wie je mist. 

Je kunt herinneringen delen en je vindt hier verhalen die troosten en inspireren."


www.stichtingfelice.nl


"Ouders die hun kindje net verloren hebben, worden ineens geconfronteerd met het organiseren van een afscheid. Iets waar je als ouder nooit over nagedacht zal hebben. De kosten die komen kijken bij een uitvaart zijn erg hoog. Vele jonge ouders hebben geen uitvaartverzekering of zijn niet bij machte een uitvaart te betalen. Stichting Félice wil hierbij helpen en het mogelijk maken de verdrietige dag een beetje mooier te maken. "


www.zeeuwsverlies.nl


Wij zijn een kenniscentrum over verlies en rouw en zijn er voor iedereen die hierover vragen heeft. Voor  alle inwoners van Zeeland maar ook voor professionals zoals huisartsen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en andere beroepsgroepen in Zeeland.

Zeeuws Verlies kent de beschikbare rouwzorg in Zeeland en kan hierover informatie geven. Ook kunnen wij verwijzen naar passende hulp in de omgeving. Rouwzorg betreft het hele terrein van zorg rondom het overlijden. Dit kan zowel individueel als in lotgenotengroepen zijn.


www.rouwenverlies.net


Rouw- en verlies: rouwbegeleiding na verlies van gezondheid en/of bij verlies van een dierbare (met in het bijzonder het overlijden van een baby rondom de geboorte. Ieder mens krijgt in zijn/haar leven te maken met een vorm van verlies. Normaliter beweeg je flexibel heen en weer tussen het verliesgerichte (de pijn, leegte, gemis en verdriet, de emoties) en het herstelgerichte (afleiding zoeken, nieuwe dingen doen, op vakantie gaan, werken). Soms lukt dat niet zo goed, wat van invloed kan zijn op het rouwproces. Dan begeleid ik jou om jouw veerkracht te herstellen, het verlies te omarmen, te koesteren en in jouw leven te verweven. Rouw heeft geen einde, rouw is en blijft een onderdeel van jouw bestaan waarbij je diegene of datgene wat je verloren bent met je meeneemt. 

 


www.stillelevens.nl


"Het overlijden van een baby heeft vaak een langdurige impact op het leven van ouders. Stille Levens ondersteunt ouders die nu of in het verleden te maken krijgen met het overlijden van hun baby. Voor veel situaties en problemen waar je als ouder tegenaan loopt, hebben wij brochures gemaakt. Ook bieden wij informatie over rouw en is er een muziekoverzicht via Spotify te beluisteren. Voor het maken van keuzes rondom afscheid, werk of het creëren van herinneren bieden wij een totaalbeeld aan handige websites.

Ook voor zorgverleners hebben we informatie. Voor hen is het begeleiden van ouders die te maken krijgen met babysterfte geen gemakkelijke taak. Soms blijken zij niet voldoende in staat of ervaren om de juiste begeleiding te bieden. Stille Levens biedt daarom zorgverleners betrouwbare praktijkinformatie aan. Deze praktijkinformatie is samengesteld door ouders en geboortezorgprofessionals."


www.stillborn.nl


"Wanneer er officieel is vastgesteld dat je baby is overleden of zal komen te overlijden staat de wereld stil. Het is daarom belangrijk dat er een plek als Stillborn.nl is, die overzichtelijk, de juiste informatie biedt. Wij hopen dat dit je een houvast zal geven tijdens de eerste uren, dagen en weken na het slechte nieuws over het overlijden van je baby."


www.berrefonds.be


 

"Het Berrefonds is in het leven geroepen door de ouders Van Berre*. 
Ze verloren hun zoontje in 2007. Uit deze persoonlijke ervaring en gesprekken met andere ouders, weten zij hoe belangrijk tastbare zaken zijn die bewijzen dat een kindje bestaan heeft. 
Daarom ontwierp het Berrefonds een herinneringsdoosje dat in een aantal ziekenhuizen in Antwerpen via de verloskamer verdeeld wordt aan ouders die hun kindje(s) verloren hebben."

 


www.loss-app.nl


"Loss is een app voor als je je kindje bent verloren tijdens de zwangerschap, rond de geboorte of kort daarna."


 

Patiëntenfolder "Verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling" Isala


"Het verliezen van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling is een ingrijpende gebeurtenis. Hier kunt u meer lezen over de praktische en emotionele zaken die daarmee samengaan."


www.bij5-coaching.nl


Praktijk Bij5-coaching is een praktijk voor coaching, rouw- en verliesbegeleiding. Gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen, ook op het moment dat zij geconfronteerd worden met verlies van gezondheid, ziekte, sterven en rouw.

 


www.troost.nl


 

"Troost.nl is er voor iedereen die een kindje verliest en mist. Troost.nl is een website waar jij als ouder, maar ook mensen in jouw omgeving, informatie vindt die liefde, moed en kracht kan geven. Je vindt hier boeken om te lezen, video’s om te kijken, muziek om te luisteren, kaarten om te sturen, momenten om bezig te zijn, comfort food recepten, fijne quotes en (zachte) tips."


www.stichtingpheron.nl"Stichting Phéron helpt door steun te bieden aan hen, die het verdriet moeten dragen van het verlies van een baby"


Patienteninformatiefolder "vlinderkind" UZ Gent


"Wij hebben dit boekje voor jou samengesteld als mogelijke hulp en steun om deze moeilijke periode in je leven door te komen. Deze brochure vervangt de gesprekken met de artsen en de mensen van het verzorgingsteam niet. Ze is bedoeld als aanvulling bij deze gesprekken. De hulp en steun van je omgeving zijn onmisbaar en kunnen zeker niet door dit boekje vervangen worden."


www.fara.be

"Hulp bij zwangerschapsafbreking om medische redenen.

Fara kan misschien voor jou hierin iets betekenen. Wij bieden therapeutische gesprekken aan na een zwangerschapsafbreking. Tijdens die gesprekken leer je je gevoelens een plaats te geven en verken je hoe je je toekomst nu verder vorm kan geven. Bij de Farafoon kan je je hart luchten of je kan een afspraak maken voor een of meerdere face to face gesprekken."


www.elkkinddoetertoe.nl


"Elk kind doet ertoe is een praktijk waar therapie en coaching  aangeboden wordt voor ouders die een kindje moeten missen in hun leven door stilgeboorte, miskraam of afgebroken zwangerschappen."


 

Instagram